Bilanțul și contul de profit și pierdere

Situație financiară pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns